De Horizon

Voor de Delta scholengroep heb ik een logo mogen vernieuwen van de locatie: De Horizon.

De Horizon is een school voor speciaal basisonderwijs. Elk kind krijgt de ruimte zichzelf te zijn. Motivatie, autonomie en eigenwaarde staan daarbij centraal, net als zelfinzicht en gedrag. Het doel is dat elk kind, ongeacht achtergrond, specifieke situatie, geloofs- of levensovertuiging, zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Deze kernwaarden heb ik meegenomen in het ontwerp van het logo.